1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R15
  5. 10. Kế toán muốn nhìn thấy số điện thoại người nhận hóa đơn trên danh sách đề nghị xuất HĐ để dễ dàng liên hệ khi cần thiết

10. Kế toán muốn nhìn thấy số điện thoại người nhận hóa đơn trên danh sách đề nghị xuất HĐ để dễ dàng liên hệ khi cần thiết

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, trên danh sách Đề nghị xuất hóa đơn, kế toán có thể theo dõi số điện thoại người nhận hóa đơn để dễ dàng kiểm tra và liên hệ khi cần thiết.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R15: Trên danh sách Đề nghị xuất hóa đơn, kế toán chỉ mới theo dõi được thông tin Tên người nhận hóa đơn, Email người nhận hóa đơn mà chưa theo dõi được thông tin Số điện thoại người nhận hóa đơn.
  • Từ phiên bản R15: Trên danh sách Đề nghị xuất hóa đơn, kế toán có thể theo dõi được thêm thông tin Số điện thoại người nhận hóa đơn để thuận tiện trong việc theo dõi và liên hệ ngay khi cần.

Để theo dõi được thông tin Số điện thoại của người nhận hóa đơn, kế toán thực hiện như sau:
1. Khi trên AMIS.VN – Bán hàng, nhân viên kinh doanh thực hiện thêm Đề nghị xuất hóa đơn có nhập thông tin ĐT người nhận HĐ\Nhấn Cất, chương trình tự động cập nhật Đề nghị xuất hóa đơn về AMIS.VN – Kế toán.

2. Trên AMIS.VN – Kế toán, tiêu đề cột của danh sách\Nhấn chuột phải\Chọn Sửa mẫu

3. Trên giao diện sửa mẫu\Tích chọn hiển thị Số điện thoại người nhận hóa đơn


4. Nhấn Cất

5. Trên danh sách Đề nghị xuất hóa đơn hiển thị cột SĐT người nhận hóa đơn hiển thị thông tin Số điện thoại người nhận hóa đơn tương ứng với thông tin ĐT người nhận HĐ trên Đề nghị xuất hóa đơn nhân viên kinh doanh đã thêm trên AMIS.VN – Bán hàng

Lưu ý: Với các Đề nghị xuất hóa đơn đã lập từ phiên bản trước, để hiển thị được thông tin Số điện thoại người nhận hóa đơn cần phải thực hiện Cập nhật đề nghị xuất hóa đơn.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.