1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R15
  5. 7. Chuyển vị trí các phần thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, Các website tra cứu của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem khi cần

7. Chuyển vị trí các phần thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, Các website tra cứu của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem khi cần

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, các phần thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử; các Website hóa đơn điện tử sẽ được đưa vào menubene trái của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem ngay khi cần.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R15: Khi muốn thực hiện các chức năng Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử; thiết lập Email gửi hóa đơn…kế toán cần phải vào menu Nghiệp vụ\Hóa đơn điện tử hoặc vào từ các giao diện khác gây bất tiện và mất thời gian.
  • Từ phiên bản R15: Khi muốn thực hiện các chức năng Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử; thiết lập Email gửi hóa đơn…kế toán có thể vào ngay từ menu bên trái của phân hệ Hóa đơn điện tử. Khi nhấn vào sẽ chuyển đến giao diện thực hiện của từng chức năng.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.