1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R15
  5. 3. Cập nhật đơn vị tính trên biểu thuế tài nguyên theo công văn 1385/TCT/CNTT

3. Cập nhật đơn vị tính trên biểu thuế tài nguyên theo công văn 1385/TCT/CNTT

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, trên biểu thuế tài nguyên sẽ thay đổi đơn vị tính và tên của một số biểu thuế để đáp ứng theo công văn 1385/TCT/CNTT.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R15: Cập nhật đơn vị tính, tên của một số biểu thuế theo HTKK phiên bản mới 3.8.3 để đáp ứng theo công văn 1385/TCT/CNTT.

– Khi vào Danh mục\Khác\Biểu thuế tài nguyên, chương trình sẽ hiển thị biểu thuế mới nhất:

– Khi lập Tờ khai thuế Tài nguyên cũng sẽ hiển thị thông tin tên và đơn vị tính mới nhất của biểu thuế Tài nguyên

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.