1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R15
  5. 8. Khi chuyển Hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy nếu hóa đơn nhiều hơn 1 trang thì trên hóa đơn giấy hiển thị dòng ghi chú “tiep theo trang truoc – trang X/Y”

8. Khi chuyển Hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy nếu hóa đơn nhiều hơn 1 trang thì trên hóa đơn giấy hiển thị dòng ghi chú “tiep theo trang truoc – trang X/Y”

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, khi kế toán lập hóa đơn điện tử có nhiều hơn 1 trang thì khi chuyển đổi thành hóa đơn giấy sẽ hiển thị thêm dòng ghi chú “Tiep theo trang truoc – trang X/Y”  để dễ dàng theo dõi và tra cứu.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R15: Nếu hóa đơn điện tử có nhiều hơn 1 trang, khi chuyển đổi thành hóa đơn giấy sẽ không hiển thị dòng ghi chú “Tiep theo trang truoc – trang X/Y”
  • Từ phiên bản R15: Nếu hóa đơn điện tử có nhiều hơn 1 trang, khi chuyển đổi thành hóa đơn giấy sẽ hiển thị dòng ghi chú “Tiep theo trang truoc – trang X/Y”. Trong đó X là số thứ tự trang trước liền kề; Y là tổng số trang của hóa đơn đó

1. Giả sử, kế toán lập chứng từ bán hàng kèm xuất hóa đơn có nhiều dòng chi tiết. Sau đó, kế toán thực hiện Cấp số HĐ với hình thức là hóa đơn điện tử cho chứng từ vừa lập.

2. Trên phân hệ hóa đơn điện tử, thực hiện Chuyển thành hóa đơn giấy cho hóa đơn vừa lập:

3. Trên giao diện xem hóa đơn chuyển thành hóa đơn giấy, đối với hóa đơn có nhiều trang, từ trang thứ 2 trở đi sẽ hiển thị dòng ghi chú Tiep theo trang truoc – trang X/Y

Lưu ý: Dòng ghi chú “Tiep theo trang truoc – trang X/Y” ngoài việc hiển thị trên hóa đơn chuyển thành hóa đơn giấy, còn hiển thị khi kế toán Xem hóa đơn, Tải hóa đơn, Gửi hóa đơn cho khách hàng hoặc Tra cứu hóa đơn.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.