Chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành thành chứng từ giấy dùng để lưu thông hàng hóa hoặc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

2. Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý:

  • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.
  • Kế toán phải được phân quyền Chuyển thành chứng từ giấy trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Xem chi tiết hướng dẫn phân quyền tại đây).

Kế toán có thể chuyển hóa đơn giấy bằng 1 trong 2 cách sau:

Chuyển từng hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử.

2. Chọn tab Hóa đơn điện tử.

3. Chọn mục Đã phát hành (Hoặc có thể chọn các mục chi tiết như: Chưa gửi cho KH, Đang gửi cho KH, Gửi bị lỗi, Đã gửi HĐ cho KH).

 

4. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn điện tử cần chuyển thành chứng từ giấy, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

 

5. Chọn hóa đơn trên danh sách, sau đó nhấn Chuyển thành chứng từ giấy.

 

  • Trường hợp hóa đơn đã được chuyển thành chứng từ giấy trước đó, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Đã chuyển đổi thành chứng từ giấy.
  • Thông tin Người chuyển đổi được chương trình tự động lấy lên theo họ và tên người đăng nhập, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi nếu cần.
  • Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi chuyển thành chứng từ giấy bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

6. Nhấn Thực hiện, chương trình sẽ tự động chuyển hóa đơn điện tử sang file PDF.

7. Nhấn vào biểu tượng  để in hóa đơn điện tử sau khi chuyển đổi ra giấy.

Chuyển hàng loạt hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử

2. Chọn tab Hóa đơn điện tử.

3. Chọn mục Đã phát hành (Hoặc có thể chọn các mục chi tiết như: Chưa gửi cho KH, Đang gửi cho KH, Gửi bị lỗi, Đã gửi HĐ cho KH).

4. Nhấn chuột phải tại màn hình danh sách và chọn Chuyển thành CT giấy hàng loạt.

 

5. Thiết lập điều kiện để tìm kiếm các hóa đơn điện tử cần chuyển thành hóa đơn giấy, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Thông tin Người chuyển đổi được chương trình tự động lấy lên theo họ và tên người đăng nhập, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi nếu cần. 

6. Tích chọn các hóa đơn cần chuyển thành chứng từ giấy.

  • Trường hợp hóa đơn đã được chuyển thành chứng từ giấy trước đó, chương trình sẽ tự động tích chọn tại cột Đã chuyển thành CT giấy.
  • Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi chuyển bằng cách nhấn Xem hóa đơn hoặc nhấn Xem hóa đơn đã chọn để xem trước nội dung của tất cả các hóa đơn đã chọn cùng lúc.

7. Nhấn Thực hiện, chương trình sẽ tự động chuyển hóa đơn điện tử sang file PDF.

8. Nhấn vào biểu tượng  để in hóa đơn điện tử sau khi chuyển đổi ra giấy.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.