1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R15
  5. 4.Trên Sổ chi tiết bán hàng, có thể xem được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào để đối chiếu tình hình bán hàng trong kỳ với từng khách hàng theo công trình

4.Trên Sổ chi tiết bán hàng, có thể xem được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào để đối chiếu tình hình bán hàng trong kỳ với từng khách hàng theo công trình

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, khi Kế toán xem báo cáo Sổ chi tiết bán hàng có thể theo dõi từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào để thuận tiện trong việc theo dõi, đối chiếu.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R15: Trên Sổ chi tiết bán hàng không theo dõi được các chứng từ bán hàng thực hiện cho công trình nào.
  • Từ phiên bản R15: Trên Sổ chi tiết bán hàng, bổ sung thêm 2 cột Tên công trìnhMã công trình hiển thị thông tin Công trình của từng chứng từ bán hàng để kế toán thuận tiện trong việc theo dõi, đối chiếu.

Để hiển thị cột Tên công trìnhMã công trình, kế toán thực hiện như sau:

– Vào phân hệ Bán hàng\Báo cáo phân tích\Sổ chi tiết bán hàng: in báo cáo theo tham số mong muốn

– Trên Sổ chi tiết bán hàng\Nhấn chuột phải vào tiêu đề cột bất kỳ\Chọn Sửa mẫu


– Trên giao diện sửa mẫu, tích chọn Hiển thị cột Mã công trìnhTên công trình\Nhấn Cất để lưu mẫu

– Trên Sổ chi tiết bán hàng hiển thị thông tin Công trình đã khai báo trên các chứng từ bán hàng.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.