1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Kế toán
 5. Lịch sử phát triển
 6. R44
 7. Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn thể hiện các thông tin chi tiết của hợp đồng

Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn thể hiện các thông tin chi tiết của hợp đồng

1. Mục đích

Cho phép kế toán khi xem Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn thì nắm được thông tin hợp đồng bán, sản phẩm, địa phương và phòng, nhóm kinh doanh để đối chiếu với hợp đồng và làm căn cứ để kiểm tra báo cáo tình hình thu hồi công nợ theo hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R44:
  • Hàng tuần kế toán văn phòng phải kiểm tra chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn để đối chiếu khi có sai sót và làm căn cứ để kiểm tra báo cáo tình hình thu hồi công nợ theo hóa đơn. Kế toán cần kiểm tra chi tiết theo từng dự án bán hàng, hợp đồng, đơn vị kinh doanh, địa bàn, sản phẩm.
  • Hiện nay phần mềm đã có báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn. Tuy nhiên trên báo cáo đang thiếu một số thông tin chi tiết của hợp đồng dẫn đến khó khăn trong việc thu hồi công nợ.
 • Từ phiên bản R44 trở đi:
  • Vào Báo cáo\Bán hàng\Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn, khai báo các thông tin liên quan. Nhấn Đồng ý.

  • Trên báo cáo bổ sung các thông tin: Mã sản phẩm, Số hợp đồng, Dự án bán hàng, Ngày ghi doanh số, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Nhóm đơn vị.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.