1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Kế toán
 5. Lịch sử phát triển
 6. R44
 7. Cho phép nhập khẩu số hóa đơn và tự động ghép chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán

Cho phép nhập khẩu số hóa đơn và tự động ghép chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán

1. Mục đích

Cho phép kế toán khi Thêm mới/Sửa/Nhập khẩu chứng từ thu tiền ngân hàng thì tự động nhập khẩu được số hóa đơn và chương trình tự động ghép chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán để tiết kiệm thời gian thao tác trên phần mềm, nâng cao hiệu quả công việc.

2. Cách thực hiện trên phần mềm

2.1. Trên danh sách chứng từ thu tiền và giao diện chi tiết chứng từ thu tiền bổ sung các thông tin: Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn (3 cột này đang ngầm định ẩn).

Để hiển thị các cột này thực hiện như sau:

 • Vào Nghiệp vụ\Qũy\Thu tiền hoặc Nghiệp vụ\Ngân hàng\Thu tiền:

– Trên giao diện chi tiết chứng từ thu tiền, vào Mẫu\Quản lý mẫu, nhấn Sửa.

– Trên giao diện sửa mẫu, tích chọn Hiển thị cho các cột Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn. Nhấn Cất để lưu lại mẫu vừa sửa.

 • Trên chứng từ chi tiết thu tiền, Tab Hach toán hiển thị thêm thông tin 3 cột: Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn và cho phép người dùng nhập liệu.
 • Khi nhập khẩu Excel Phiếu thu của phân hệ Ngân hàng và Phân hệ Quỹ, chương trình bổ sung 3 cột: Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn trên mẫu Excel nhập khẩu. Nếu người dùng nhập các thông tin này vào file mẫu thì trên chứng từ phiếu thu sẽ hiển thị được các trường thông tin đã nhập khẩu.

2.2. Cho phép đối trừ chứng từ bán hàng cho một hoặc nhiều đối tượng:

 • Đối trừ chứng từ bán hàng cho 1 đối tượng: Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối trừ chứng từ: Trên giao diện đối trừ chứng từ, ô tham số bổ sung tùy chọn Chỉ đối trừ công nợ cùng hóa đơn (ngầm định không tích chọn, cho phép người dùng tích chọn hoặc bỏ tích chọn).

Lưu ý:

– Nếu không tích chọn: Việc đối trừ chứng từ sẽ tuân theo quy tắc đối trừ cũ, cho phép đối trừ từ trên xuống dưới. Phần chênh lệch sau khi đối trừ sẽ được đuổi dồn xuống cho các chứng từ công nợ còn lại.

– Nếu có tích chọn: Chỉ đối trừ công nợ cho chứng từ thanh toán và công nợ có cùng số hóa đơn. Số tiền sau khi đối trừ nếu còn thừa sẽ không tự động dồn xuống chứng từ bên dưới.

– Nếu chứng từ công nợ hoặc thanh toán để trống số hóa đơn thì chương trình sẽ không thực hiện đối trừ.

 • Đối trừ chứng từ cho nhiều đối tượng: Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng.

Thực hiện tương tự trường hợp Đối trừ chứng từ cho một đối tượng.

2.3. Bố sung cột Số hóa đơn trên thông tin chứng từ thanh toán và danh sách chứng từ thanh toán:

 • Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Bỏ đối trừ:

 • Giao diện Bỏ đối trừ bổ sung cột Số hóa đơn:

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.