1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Kế toán
 5. Lịch sử phát triển
 6. R44
 7. Cho phép hiển thị thông tin số hợp đồng trên đơn đặt hàng lấy từ CRM về ACT 2.0

Cho phép hiển thị thông tin số hợp đồng trên đơn đặt hàng lấy từ CRM về ACT 2.0

1. Mục đích

Cho
phép hiển thị thông tin số hợp đồng khi lấy đơn đặt hàng từ CRM về ACT
2.0, giúp kế toán tiết kiệm thời gian thao tác trên phần mềm, nâng cao
hiệu quả công việc.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R44: Khi
  thực hiện lấy hợp đồng bán từ CRM về ACT 2.0, đơn đặt hàng trên CRM thể
  hiện mã hợp đồng nhưng chưa thể hiện thông tin này trên ACT 2.0. Do đó,
  khi kế toán lập chứng từ bán hàng thì phải thực hiện nhập liệu thông tin số hóa đơn lê phần mềm,gây mất nhiều thời gian, công sức.
 • Từ phiên bản R44 trở đi: Đơn đặt hàng lấy từ CRM về ACT 2.0 sẽ thể hiện cả thông tin số hợp đồng để tiết kiệm thời gian nhập liệu trên phần mềm.

Cách thực hiện trên phần mềm:

 • Trên giao diện chi tiết Đơn đặt hàng:

  • Vào Mẫu\Quản lý mẫu.
  • Trên giao diện Quản lý mẫu nhấn Sửa.

  • Trên giao diện Sửa mẫu, tích chọn hiển thị cho cột Hợp đồng bán. Nhấn Cất để lưu lại mẫu vừa sửa.

 • Khi phần mềm AMIS và ACT 2.0 có kết nối liên
  thông, trên CRM khi thêm mới đơn đặt hàng có chọn hợp đồng bán: Đơn đặt
  hàng trên CRM sẽ tự động đẩy về ACT, thông tin chi tiết trên đơn đặt
  hàng tự động hiển thị thông tin hợp đồng bán:

Lưu ý:

 • Khi phần mềm AMIS và ACT không kết nối với nhau: Trên danh sách đơn đặt hàng, vào Tiện ích, chọn Lấy đơn đặt hàng từ AMIS.VN hoặc Cập nhật đơn đặt hàng từ AMIS.VN:

  • Nếu đơn đặt hàng ở CRM có chọn hợp đồng bán
   thì đơn đặt hàng được lấy về ACT 2.0 sẽ hiển thị thông tin hợp đồng bán ở
   Tab Hàng tiền.
  • Nếu đơn đặt hàng ở CRM không chọn hợp đồng
   bán thì đơn đặt hàng được lấy về ACT 2.0 sẽ để trống thông tin hợp đồng
   bán ở Tab Hàng tiền.
 • Trường hợp đơn đặt hàng trên CRM đã được đầy về
  ACT 2.0 nhưng hợp đồng bán chưa về thì trên thông tin đơn đặt hàng, tab
  Hàng tiền sẽ để trống thông tin Hợp đồng bán.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.