1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Kế toán
 5. Lịch sử phát triển
 6. R44
 7. Cho phép cộng gộp nhiều dòng vật tư hàng hóa khi xuất hóa đơn

Cho phép cộng gộp nhiều dòng vật tư hàng hóa khi xuất hóa đơn

1. Mục đích

Đối với các sản phẩm hành chính sự nghiệp, cho phép kế toán cộng gộp được các dòng vật tư hàng hóa khi xuất hóa đơn để khớp với báo giá mà NVKD đã trao đổi với khách hàng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R44:
  • Để phục vụ cho việc phân bổ doanh thu, MISA xây dựng hệ thống mã hàng hóa dịch vụ chi tiết khác với hàng hóa trên báo giá. Hiện nay chương trình đang có 2 loại tách mã là mã quá hạn và mã gia hạn riêng.
  • Ví dụ sản phẩm MIMO.SUB bao gồm 2 mã: MIMO.SUB.SCR: Phí cập nhật hàng năm phần mềm MISA.MIMOSA.NET và MIMO.SUB.OVC: Phí cập nhật quá hạn phần mềm MISA.MIMOSA.NET.
  • Khi thực hiện xuất hóa đơn điện tử, khách hàng mong muốn tên hàng hóa dịch vụ trên hợp đồng, hóa đơn giống với tên trên báo giá để thuận tiện cho việc thanh toán qua kho bạc và không mong muốn trên hợp đồng, hóa đơn hiển thị chữ “quá hạn” để tránh ảnh hưởng đến thành tích thi đua.
 • Từ phiên bản R44 trở đi: Khi phát hành hóa đơn điện tử, cho phép cộng gộp các dòng vật tư hàng hóa để khớp với báo giá của NVKD, đáp ứng mong muốn của khách hàng.

Cách thực hiện trên phần mềm:

 • Trên danh sách Danh mục vật tư hàng hóa bổ sung cột Mã hàng trên hóa đơnTên hàng trên hóa đơn, giúp kế toán theo dõi được chi tiết Mã hàng và Tên hàng thể hiện trên hóa đơn.

 • Thực hiện lập chứng từ bán hàng:

 • Khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử, chương trình sẽ tự động gộp các dòng vật tư hàng hóa và không thể hiện các sản phẩm phí cập nhật quá hạn phần mềm trên hóa đơn.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.