1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Kế toán
 5. Lịch sử phát triển
 6. R44
 7. Bổ sung báo cáo Tình hình thu hồi công nợ theo doanh thu (Mẫu MISA)

Bổ sung báo cáo Tình hình thu hồi công nợ theo doanh thu (Mẫu MISA)

1. Mục đích

Chương trình bổ sung báo cáo Tình hình thu hồi công nợ theo doanh thu gúp ban lãnh đạo nắm được tình hình công nợ theo doanh thu đã xuất hóa đơn của từng năm, từ đó đưa ra định hướng, chỉ đạo thu hồi công nợ phù hợp.

2. Nội dung

 • Từ trước phiên bản R44:
  • Khách hàng HCSN của MISA khi mua hàng có phát sinh các trường hợp chưa thanh toán ngay mà nợ sang năm sau mới trả. Do đó ban lãnh đạo công ty muốn nắm được tình hình công nợ theo doanh thu đã xuất hóa đơn của văn phòng/trung tâm/phòng ban trong kỳ hoặc lũy kế năm chi tiết theo hóa đơn đã xuất, từ đó có định hướng, chỉ đạo ưu tiên việc thu hồi các khoản công nợ của các hóa đơn đã xuất trong năm trước.
  • Hiện tại trên ACT2 mới chỉ có báo cáo Tình hình thu hồi công nợ theo hợp đồng. Trường hợp một hợp đồng không tương ứng với một hóa đơn dẫn đến công nợ hợp đồng và công nợ hóa đơn khác nhau, do đó báo cáo này chưa đáp ứng được mong muốn của người dùng.
 • Từ phiên bản R44 trở đi: Chương trình bổ sung báo cáo Tình hình thu hồi công nợ theo doanh thu (Mẫu MISA), đáp ứng được nhu cầu của kế toán, giải quyết các khó khăn hiện tại khi thu hồi công nợ.

Cách thực hiện trên phần mềm:

 • Vào Báo cáo\Báo cáo khác\Tình hình thu hồi công nợ theo doanh thu (Mẫu MISA), khai báo các tham số liên quan. Nhấn Đồng ý.

 • Báo cáo Tình hình thu hồi công nợ (Mẫu MISA) hiển thị giao diện như sau:

Lưu ý:

 • Báo cáo có thể chọn xem theo tổng công ty hoặc chi tiết theo từng chi nhánh/phòng ban.
 • Trên báo cáo sẽ thống kê được theo 2 nhóm: Các khoản nợ phát sinh từ năm trước và các khoản nợ mới phát sinh trong năm nay. Kế toán có thể theo dõi được các thông tin chi tiết về các khoản nợ tại 2 cột này.
 • Báo cáo gồm có các quyền con: Sử dụng, Xuất khẩu, In báo cáo, Quản lý mẫu.
 • Mặc định toàn quyền sử dụng đối với người dùng có vai trò admin.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.