Báo cáo TSCĐ

1. Nội dung

Xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan đến hoạt động quản lý TSCĐ tại doanh nghiệp. 

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.

2. Thiết lập tham số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể chọn xem các báo cáo TSCĐ bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Tài sản cố định, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

3. Danh sách báo cáo Tài sản cố định

STT  Tên báo cáo  Ý nghĩa 
1 S21-DN: Sổ tài sản cố định Sổ tài sản cố định dùng để đăng ký, theo dõi và quản lý chặt chẽ tài sản trong đơn vị từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi giảm tài sản cố định. (Mẫu thiết kế theo chế độ)
2 Sổ tài sản cố định Phản ánh tình hình ghi tăng, tính khấu hao và ghi giảm của các TSCĐ trong doanh nghiệp
3 Thẻ tài sản cố định Theo dõi chi tiết từng TSCĐ của doanh nghiệp, tình hình thay đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ

 

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.