In chứng từ ghi tăng TSCĐ

1. Nội dung

Hỗ trợ in hàng loạt chứng từ ghi tăng tài sản cố định, phục vụ cho công tác lưu chứng từ   

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ TSCĐ\tab Ghi tăng, chọn In CT ghi tăng TSCĐ.
2. Thiết lập điều kiện để tìm kiếm các TSCĐ được ghi tăng, nhấn Lấy dữ liệu.
3. Tích chọn TSCĐ
cần in chứng từ.

4. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.