Quản lý các tài sản ghi tăng, ghi giảm

1. Nội dung

Quản lý danh sách các TSCĐ được ghi tăng, ghi giảm trên sổ theo dõi TSCĐ.  

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Tra cứu, tìm kiếm các TSCĐ được ghi tăng
Nhập tiêu chí tìm kiếm TSCĐ được ghi tăng:

  • Tìm kiếm theo thời gian, nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày ghi tăng, số chứng từ, mã tài sản,…

2.2. Tra cứu, tìm kiếm các TSCĐ được ghi giảm
Nhập tiêu chí tìm kiếm TSCĐ được ghi giảm:

  •  Tìm kiếm theo thời gian, trạng thái ghi sổ, nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày chứng từ, số chứng từ,…

 

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.