Ghi tăng TSCĐ từ sổ khác sổ đang làm việc

1. Nội dung

Áp dụng với dữ liệu sử dụng đồng thời cả hai hệ thống Sổ tài chính và Sổ quản trị. Khi đó, nếu đang làm việc trên Sổ tài chính, có thể khai báo nhanh TSCĐ bằng cách lấy thông tin của các TSCĐ đã được khai báo trên Sổ quản trị (hoặc ngược lại). 

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Ghi tăng (hoặc vào tab Ghi tăng, nhấn Thêm).

2. Nhấn vào biểu tượng  cạnh dòng Lấy TSCĐ từ hệ thống tài chính (hoặc Lấy TSCĐ từ hệ thống quản trị nếu đang làm việc trên hệ thống sổ tài chính).
3. Chọn khoảng thời gian tìm kiếm chứng từ ghi tăng TSCĐ trên hệ thống sổ tài chính (hoặc hệ thống sổ quản trị).
4. Nhấn Lấy dữ liệu.
5. Chọn TSCĐ muốn ghi tăng, nhấn Đồng ý.

6. Chương trình sẽ tự động lấy thông tin TSCĐ đã ghi tăng trên hệ thống sổ tài chính vào chứng từ ghi tăng trên hệ thống sổ quản trị (hoặc ngược lại).
7. Kiểm tra và khai báo bổ sung, điều chỉnh các thông tin (nếu cần).

8. Nhấn Ghi tăng.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.