Chọn nhiều TSCĐ để phân bổ cùng lúc

1. Nội dung

Cho phép chọn nhiều TSCĐ cùng lúc để thực hiện phân bổ khi tính khấu hao TSCĐ.   

2. Các bước thực hiện

Trên giao diện Bảng tính khấu hao TSCĐ, chọn tab Phân bổ.
2.
Nhấn Chọn nhiều TSCĐ để phân bổ cùng lúc.

3. Tích chọn các CCDC được phân bổ.

4. Khai báo các đối tượng được phân bổ chi phí TSCĐ và nhập tỷ lệ phân bổ tương ứng.

5. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.