Bổ sung báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch thu nợ

1. Mục đích

Chương trình bổ sung báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch thu nợ, giúp ban lãnh đạo công ty nắm được tình hình thu nợ hàng tuần, hàng tháng theo kế hoạch của từng đơn vị. Từ đó có những phương án chỉ đạo kịp thời để đốc thúc việc thu hồi công nợ.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R44:
    • Ban lãnh đạo công ty muốn nắm được tình hình thu nợ hàng tuần, lũy kế từ đầu tháng theo kế hoạch của từng văn phòng để có chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hoàn thành được kế hoạch thu nợ tháng.
    • Giám đốc văn phòng, trưởng nhóm kinh doanh muốn nắm được tình hình thu nợ hàng tuần, lũy kế từ đầu tháng theo kế hoạch của từng nhóm kinh doanh, từng phòng ban do mình phụ trách.
    • Hiện tại chương trình chưa đáp ứng chức năng khai báo kế hoạch thu nợ tháng, kế toán phải thực hiện thủ công rất mất thời gian, dễ gây sai sót và làm giảm tiến độ công việc.
  • Từ phiên bản R44 trở đi: Bổ sung báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch thu nợ (Mẫu MISA), giúp giải quyết các khó khăn hiện tại của đơn vị.

Cách thực hiện trên phần mềm:

Để xem được báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch thu nợ, người dùng phải được phân quyền sử dụng báo cáo này.

Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, tích chọn một vai trò bất kỳ. Nhấn Phân quyền.

– Chương trình hiển thị giao diện Thiết lập quyền cho vai trò vừa tích chọn.

– Vào chức năng Báo cáo\Báo cáo khác, chương trình bổ sung báo Tình hình thực hiện kế hoạch thu nợ (Mẫu MISA).

– Vào Báo cáo\Báo cáo khác\Tình hình thực hiện kế hoạch thu nợ (Mẫu MISA), khai báo các tham số liên quan. Nhấn Đồng ý.

– Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu nợ hiển thị giao diện như sau:

Lưu ý:

  • Báo cáo gồm có các quyền con: Sử dụng, Xuất khẩu báo cáo, In báo cáo, Quản lý mẫu.
  • Mặc định toàn quyền với người dùng có vai trò admin.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.