1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Lịch sử phát triển
 6. R35.2
 7. Bổ sung báo cáo về doanh số, số lượng khách hàng triển khai mới sản phẩm MeInvoice

Bổ sung báo cáo về doanh số, số lượng khách hàng triển khai mới sản phẩm MeInvoice

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R35.2, chương trình bổ sung thêm hai báo cáo Báo cáo doanh số, số lượng khách hàng triển khai mới sản phẩm Meinvoice theo Văn phòngBáo cáo doanh số, số lượng khách hàng triển khai mới sản phẩm Meinvoice theo Tỉnh/Thành phố giúp theo dõi và đưa ra các chỉ đạo kinh doanh kịp thời.

2. Chi tiết thay đổi

 • Vào CRM/Báo cáo MISA, bổ sung thêm báo cáo: Báo cáo doanh số, số lượng khách hàng triển khai mới sản phẩm Meinvoice theo Văn phòngBáo cáo doanh số, số lượng khách hàng triển khai mới sản phẩm Meinvoice theo Tỉnh/Thành phố

 • Chọn báo cáo, hiển thị tham số bảo cáo, chọn Tải báo cáo

 • Chương trình thực hiện tải báo cáo dạng excel
 • Báo cáo doanh số, số lượng khách hàng triển khai mới sản phẩm Meinvoice theo Văn phòng

 • Báo cáo doanh số, số lượng khách hàng triển khai mới sản phẩm Meinvoice theo Tỉnh/Thành phố

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.