1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Lịch sử phát triển
 6. R35.2
 7. Có thể sinh hàng loạt yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao và Đề nghị xuất

Có thể sinh hàng loạt yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao và Đề nghị xuất

1. Mục đích

Cho phép NVKD có thể sinh hàng loạt yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao và Đề nghị xuất hàng loạt từ nhiều hợp đồng hoặc Hợp đồng dự án.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R35.2 trở đi:
  • Giao diện Sinh:
   • Bổ sung chức năng Yêu cầu cấp giấy phép/thuê bao/hóa đơn.

  • Giao diện sinh Yêu cầu cấp giấy phép/thuê bao/hóa đơn.
   • Trường hợp chọn 1 hợp đồng con để sinh.

   • Trường hợp chọn nhiều hợp đồng con để sinh.

   • Trường hợp chọn dự án để sinh.

   Lưu ý: Chương trình ngầm định tích chọn Yêu cầu cấp thuê bao/giấy phép.

  • Nhấn Thực hiện để chuyển sang các bước sinh Yêu cầu cấp giấy phép/thuê bao/hóa đơn từ hợp đồng.
   • Bước 1: Chọn sản phẩm

   Lưu ý:

   – Trường hợp các Hợp đồng con của Hợp đồng dự án có số tiền, sản phẩm khác nhau thì tại bước 1: Chọn sản phẩm sẽ không hiển thị thông tin Số tiền, Gói sản phẩm.

   => Chương trình sẽ tự lấy thông tin theo từng hợp đồng tương ứng.

   – Nếu NVKD điền giá trị tại bước 1 thi chương trình sẽ tự động lấy thông tin này để cập nhật cho toàn bộ GPSD được sinh ra.

   – Riêng sản phẩm QLTH thì thông tin đường dẫn truy cập sẽ cập nhật tại bước 2.

   • Bước 2: Kiểm tra Yêu cầu cấp thuê bao/GPSD

   Cho phép sửa lại các thông tin: Mã số thuế, Mã ngân sách, Mã ngân sách ĐVCQ, Địa chỉ, Ngày bắt đầu, Địa chỉ truy cập, Người liên hệ, Điện thoại, Email, Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/phường.

   • Bước 3: Sinh đề nghị xuất hóa đơn

   Nhấn Tiếp theo ở bước 2 sẽ chuyển sang giao diện Sinh đề nghị xuất hóa đơn.

   – Trường hợp sinh 1 đề nghị xuất hóa đơn

   + Giao diện Sinh đề nghị xuất hóa đơn hiển thị trong các trường hợp:

   Người sử dụng chọn 1 hợp đồng lẻ

   Nhiều hợp đồng lẻ sinh 1 đề nghị xuất

   1 hợp đồng dự án xuất 1 hóa đơn cho các hợp đồng lẻ

   1 hợp đồng dự án xuất 1 hóa đơn cho hợp đồng tổng

   – Trường hợp sinh nhiều đề nghị xuất hóa đơn: Thực hiện chọn nhiều hợp đồng lẻ hoặc chọn 1 hợp đồng dự án để sinh đề nghị xuất hóa đơn

   + Giao diện sinh đề nghị xuất hóa đơn hiển thị trong các trường hợp sau:

   Nhiều hợp đồng lẻ sinh nhiều đề nghị xuất hóa đơn

   1 hợp đồng dự án xuất hóa đơn cho các hợp đồng lẻ

   + Chương trình sẽ liệt kê danh sách các hợp đồng với thông tin xuất hóa đơn tương ứng. Mỗi hợp đồng sinh 1 đề nghị xuất hóa đơn và chỉ sinh cho các hợp đồng con và hợp đồng lẻ. Không sinh cho hợp đồng dự án.

   • Bước 4: Kết quả

   – Nhấn Thực hiện chương trình sẽ thực hiện sinh hàng loạt các yêu cầu cấp GPSD/thuê bao, Đề nghị xuất hóa đơn cho các hợp đồng hợp lệ.

   – Giao diện gồm 2 tab: Yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao và Đề nghị xuất hóa đơn.

   – Đối với Yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao thì sẽ tự động gửi yêu cầu về cho Kế toán văn phòng mà NVKD không phải thực hiện thao tác tự gửi như trước (hiện tại chưa đáp ứng cho sản phẩm QLTH)

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.