1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Lịch sử phát triển
 6. R35.2
 7. Cho phép khi lập đề nghị xuất hóa đơn thì có thể chuyển trạng thái của các chứng từ được sinh

Cho phép khi lập đề nghị xuất hóa đơn thì có thể chuyển trạng thái của các chứng từ được sinh

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R35.2, khi nhân viên kinh doanh lập(hoặc sinh) Đề nghị xuất hóa đơn thì có thể chuyển tình trạng của các chứng từ được sinh để chuyển xuống cho kế toán duyệt yêu cầu nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R35.2: Khi nhân viên kinh doanh lập(hoặc sinh) Đề nghị xuất hóa đơn thì tình trạng của đề nghị đang là Bản nháp, chưa chuyển ngay được đề nghị cho kế toán.
 • Từ phiên bản R35.2: Khi nhân viên kinh
  doanh lập(hoặc sinh) Đề nghị xuất hóa đơn thì tình trạng của đề nghị
  đang sẽ là Đề nghị ghi và chuyển ngay được đề nghị cho kế toán.

1. Vào ứng dụng Bán hàng/Đề nghị xuất hóa đơn, thêm Đề nghị xuất, chương trình ngầm định Tình trạng là Đề nghị xuất. Khi sinh Đề nghị xuất hóa đơn từ Hợp đồng, Đơn đặt hàng thì chương trình cũng ngầm định Tình trạng là Đề nghị xuất.

2. Vào Hợp đồng, click chuột phải vào Hợp đồng có tình trạng là Bản nháp và có số liệu ở tab.Hàng hóa, chọn Sinh/Đề nghị xuất hóa đơn chương trình cho phép sinh đề nghị xuất. Sau khi sinh Đề nghị xuất hóa đơn thành công, Hợp động tự đồng chuyển tình trạng thành Đề nghị ghi.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.