1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Lịch sử phát triển
 6. R35.2
 7. Cho phép sinh cùng lúc nhiều hợp đồng con tương ứng với các cơ hội con từ Cơ hội dự án tổng

Cho phép sinh cùng lúc nhiều hợp đồng con tương ứng với các cơ hội con từ Cơ hội dự án tổng

1. Mục đích

Cho phép sinh cùng lúc nhiều hợp đồng con tương ứng với các Cơ hội con từ Cơ hội dự án tổng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R35.2 trở đi:
  • Từ 1 Cơ hội dự án để sinh hợp đồng. Trên giao diện Sinh hợp đồng:
   • Bổ sung thêm trường “Thuộc dự án bán hàng”

   – Ngầm định lấy lên Dự án bán hàng được chọn trên Cơ hội.

   • Nếu chọn “Thuộc hợp đồng dự án” thì:

   – Mỗi cơ hội con được sinh tương ứng với 1 hợp đồng con. Không sinh hợp đồng cho Cơ hội dự án tổng.

   – Các hợp đồng con sinh ra được gắn vào Hợp đồng dự án và Dự án bán hàng đã được chọn.

   • Nếu  không chọn “Thuộc hợp đồng dự án” thì:

   – Cơ hội dự án được sinh tương ứng với 1 Hợp đồng dự án.

   – Cơ hội con được sinh tương ứng với các hợp đồng con. Đồng thời gán các đối tượng được sinh vào Hợp đồng dự án được sinh ở trên.

   – Các hợp đồng con được gắn vào Hợp đồng dự án và Dự án bán hàng được được chọn.

  • Từ 1 cơ hội hoặc nhiều cơ hội lẻ để sinh hợp đồng:
   • Mỗi cơ hội được sinh 1 hợp đồng. Hợp đồng có gán Dự án bán hàng.
   • Nếu có chọn Hợp đồng dự án thì phải gán hợp đồng được sinh với Hợp đồng dự án được chọn.

   Bước 1: Chọn cơ hội dự án thực hiện sinh hợp đồng không chọn “Thuộc HĐ dự án”.

   Bước 2: Chương trình sẽ tự động sinh ra hợp đồng dự án và hợp đồng con thuộc hợp đồng dự án.

   Bước 3: Chương trình sinh hợp đồng thành công.

  • Lưu ý:

   • Nếu Cơ hội dự án đã chọn thuộc Dự án bán hàng nào thì khi tạo cơ hội con ngầm định thuộc Dự án bán hàng đó.
   • Khi Sinh Hợp đồng/Dự án/Yêu cầu cấp giấp phép thuê bao từ cơ hội: thì cũng ngầm định lấy lên Dự án bán hàng.
   • Khi Sinh Đề nghị xuất hóa đơn/Yêu cầu cấp giấy phép thuê bao từ hợp đồng: thì cũng ngầm định lấy lên Dự án bán hàng.
   • Khi hợp đồng được chuyển trạng thái Đề nghị ghi thì Cơ hội sẽ tự động chuyển sang giai đoạn Kết thúc thành công.

   – Trường hợp 1 cơ hội có nhiều hợp đồng thì chỉ cần 1 hợp đồng được Đề nghị ghi thì cơ hội được đánh dấu kết thúc thành công.

   – Khi hợp đồng được sinh bị thu hồi thì không cập nhật cho cơ hội.

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.