Bổ sung Danh mục Dự án bán hàng

1. Mục đích

Giúp quản lý các dự án bán hàng theo dự án.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R35.2: Chưa có Danh mục Dự án bán hàng.
  • Từ phiên bản R35.2 trở đi: Bổ sung Danh mục Dự án bán hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.