1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R32
 5. Cập nhật tên chi cục thuế tỉnh Cà Mau theo Công văn số 5296/TCT-CNTT và cập nhật theo hỗ trợ kê khai 4.1.2

Cập nhật tên chi cục thuế tỉnh Cà Mau theo Công văn số 5296/TCT-CNTT và cập nhật theo hỗ trợ kê khai 4.1.2

1. Mục đích

Cập nhật tên chi cục thuế tỉnh Cà Mau theo Công văn số 5296/TCT-CNTT ngày 24/12/2018 đã được cập nhật trên HTKK 4.0.9 và cập nhật hỗ trợ kê khai 4.1.2

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R32 trở đi: Chương trình cập nhật tên chi cục thuế tỉnh Cà Mau theo Công văn số 5296/TCT-CNTT ngày 24/12/2018 đã được cập nhật trên HTKK 4.0.9 và cập nhật hỗ trợ kê khai 4.1.2

1. Cập nhật tên chi cục thuế tỉnh Cà Mau theo Công văn số 5296/TCT-CNTT

 • Trên menu Nghiệp vụ/Thuế/Thiết lập thông tin cơ
  quan thuế và đại lý thuế
  / Tab Thông tin cơ quan thuế. Chương trình cập nhật tên chi cục thuế thay đổi.

 • Ngoài ra, chương trình còn cập nhật tên chi cục thuế trên các tờ khai thuế: Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) – Tờ khai lần đầu; Trên các tờ khai bổ sung của Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT); Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (02/GTGT); Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT); Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN); Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB); Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN); Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT).

2. Cập nhật thay đổi theo HTKK 4.1.2

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.