1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Thay đổi cách tính dung lượng của các dữ liệu Kế toán trên AMIS 2.0 đảm bảo khách hàng được hưởng quyền lợi tốt nhất từ MISA

Thay đổi cách tính dung lượng của các dữ liệu Kế toán trên AMIS 2.0 đảm bảo khách hàng được hưởng quyền lợi tốt nhất từ MISA

1. Mục đích

Hiện nay MISA đang trong quá trình tối ưu hóa dung lượng sử dụng trên dữ liệu kế toán nhằm giảm thiểu dung lượng tiêu thụ bằng việc thay đổi cách lưu trữ các bảng biểu sổ sách. Trong thời gian tối ưu này, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể sử dụng được nhiều dung lượng hơn, MISA quyết định giảm 20% dung lượng các dữ liệu kế toán cho các khách hàng sử dụng như sau:

Tổng dung lượng đã sử dụng = Tổng dung lượng của các dữ liệu kế toán * 80%
+ Dung lượng của tất cả các ứng dụng/ tài liệu/ … còn lại của domain.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R32 trở đi: MISA sẽ giảm 20% dung lượng các dữ liệu kế toán cho khách hàng,

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho dữ liệu kế toán làm việc đồng thời trên cả 2 sổ tài chính và sổ quản trị.

1. Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị hệ thống
2. Mở phần Quản lý tài nguyên

3. Chương trình tính thông tin Dung lượng đã sử dụng và đồng hồ đo dung lượng

4. Khi mua thêm dung lượng, chương trình cũng cập nhật lại thông tin tài nguyên hiện tại của khách hàng.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.