1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Giúp kế toán tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước để lấy được số dư, danh mục và các phát sinh của năm mới sang dữ liệu mới

Giúp kế toán tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước để lấy được số dư, danh mục và các phát sinh của năm mới sang dữ liệu mới

1. Mục đích

Cho phép kế toán tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước để lấy được các thông tin số dư, danh mục và các phát sinh của năm mới sang dữ liệu mới.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R32 trở đi: Chương trình cho phép kế toán tạo mới dữ liệu từ các năm trước để lấy được các thông tin số dư, danh mục và các phát sinh.

Trên giao diện chọn dữ liệu kế toán, nhấn Tạo mới dữ liệu từ năm trước

Xem hướng dẫn chi tiết cách tạo mới dữ liệu từ năm trước tại đây.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.