1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R32
 5. Thể hiện được số lượng và giá trị của hàng đã trả lại trên báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng giúp phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn đặt hàng

Thể hiện được số lượng và giá trị của hàng đã trả lại trên báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng giúp phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn đặt hàng

1. Mục đích

Trên báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng bổ sung thêm thông về Số lượng và Giá trị của hàng đã trả lại giúp phản ánh đúng được giá trị đã thực hiện của đơn đặt hàng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Sửa tên hai tùy chọn Trên hệ thống Tùy chọn\VTHH\Cách lấy số lượng đã giao của VTHH trên đơn đặt hàng 
 • Thay đổi cách lấy giá trị tại cột Số lượng đã giao trên Đơn đặt hàng
  • Trên hệ thống Tùy chọn\VTHH\Cách lấy số lượng đã giao của VTHH trên đơn đặt hàng: Tích chọn Lấy từ chứng từ bán hàng, hàng bán trả lại=> Số lượng đã giao = Số lượng đã giao năm trước trên đơn đặt hàng + Tổng số lượng mặt hàng đó trên các chứng từ bán hàng – Tổng số lượng mặt hàng đó trên các chứng từ hàng bán trả lại chọn đơn đặt hàng.
  • Trên hệ thống Tùy chọn\VTHH\Cách lấy số lượng đã giao của VTHH trên đơn đặt hàng: Tích chọn Lấy từ phiếu xuất bán hàng, nhập kho hàng bán trả lại

=> Số lượng đã giao = Số lượng đã giao năm trước trên đơn đặt hàng + Tổng số lượng mặt hàng đó trên các chứng từ bán hàng – Tổng số lượng mặt hàng đó trên các chứng từ hàng bán trả lại chọn đơn đặt hàng.

 • Sửa lại cách lấy số lượng tại các cột Hàng bán đã giao, giá trị tại doanh số đã thực hiện trên Báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng
  • Số lượng đã giao = Số lượng đã giao năm trước trên đơn đặt hàng + Tổng số lượng trên các chứng từ bán hàng có chọn đơn đặt hàng tương ứng với từng mặt hàng – Tổng số lượng trên các chứng từ hàng bán trả lại có chọn đơn đặt hàng tương ứng với từng mặt hàng.
  • Số lượng đã giao theo ĐVC = Số lượng đã giao năm trước theo ĐVC + tổng số lượng theo ĐVC trên các chứng từ bán hàng có chọn đơn đặt hàng tương ứng với từng mặt hàng – Tổng số lượng theo ĐVC trên các chứng từ hàng bán trả lại có chọn đơn đặt hàng tương ứng với từng mặt hàng.
  • Doanh số đã thực hiện = Giá trị đã thực hiện năm trước quy đổi của từng dòng chi tiết mặt hàng trên đơn đặt hàng + (Thành tiền – tiền chiết khấu + tiền thuế GTGT) của từng dòng chi tiết mặt hàng trên các chứng từ bán hàng có chọn đơn đặt hàng – (Thành tiền – tiền chiết khấu + tiền thuế GTGT) của từng dòng chi tiết mặt hàng trên các chứng từ trả lại hàng bán, giảm giá hàng bán có chọn đơn đặt hàng.
  • Doanh số đã thực hiện trước thuế = Giá trị đã thực hiện trước thuế quy đổi năm trước của từng dòng chi tiết mặt hàng trên đơn đặt hàng + (Thành tiền – tiền chiết khấu) của từng dòng chi tiết mặt hàng trên các chứng từ bán hàng có chọn đơn đặt hàng – (Thành tiền – tiền chiết khấu) của từng dòng chi tiết mặt hàng trên các chứng từ trả lại hàng bán, giảm giá hàng bán có chọn đơn đặt hàng.
 • Sửa lại cách lấy số liệu lên trên Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện đơn hàng, lấy thêm thông tin chứng từ hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán ở chi tiết giao hàng.

Ví dụ:

 • Trên hệ thống Tùy chọn\VTHH\Cách lấy số lượng đã giao của VTHH trên đơn đặt hàng: Tích chọn Lấy từ chứng từ bán hàng, hàng bán trả lại
  • Thêm mới chứng từ Đơn đặt hàng, có thông tin như sau:

  • Thêm mới Chứng từ bán hàng chọn đến đơn đặt hàng:

  • Thêm mới chứng từ trả lại hàng bán chọn đến Đơn đặt hàng:  


 • Từ trước phiên bản R32:
  • Trên Đơn đặt hàng, Số lượng đã giao hiển thị như sau:

  • Trên Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng, hiển thị như sau:

 • Từ phiên bản R32 trở đi:
  • Trên Đơn đặt hàng, Số lượng đã giao hiển thị như sau:

 • Trên Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng, hiển thị như sau:

 • Trên Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng, hiển thị như sau:

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.