1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Thay đổi logo của phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice

Thay đổi logo của phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice

1. Mục đích

Thay đổi logo của phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R32 trở đi: Chương trình cập nhật logo của phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.

1. Logo mới của sản phẩm hóa đơn điện tử MeInvoice

2. Một số giao diện thay đổi trên phần mềm như:

  • Giao diện Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử

  • Giao diện Kết nối dịch vụ hóa đơn điện tử

  • Và một số giao diện khác.
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.