1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Cho phép ngừng phân bổ chi phí trả trước để phản ánh đúng thực tế trả lại phần chi phí trả trước còn lại chưa phẩn bổ

Cho phép ngừng phân bổ chi phí trả trước để phản ánh đúng thực tế trả lại phần chi phí trả trước còn lại chưa phẩn bổ

1. Mục đích

Chương trình cho phép kế toán ngừng phân bổ đối với các khoản chi phí trả trước không tiếp tục thực hiện phân bổ để phản ánh đúng thực tế trả lại phần chi phí trả trước còn lại chưa phân bổ.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R32 trở đi: Chương trình cho phép kế toán ngừng phân bổ đối với các khoản chi phí trả trước không tiếp tục thực hiện phân bổ để phản ánh đúng thực tế trả lại phần chi phí trả trước còn lại chưa phân bổ.

1. Giả sử đơn vị phát sinh khoản chi phí thuê văn phòng trong vòng 6 tháng với số tiền là 60 triệu và được khai báo vào chi phí trả trước như sau: 

2. Sau khi phân bổ chi phí trả trước được 3 tháng, đơn vị có kế hoạch chuyển văn phòng và sau khi thỏa thuận cùng người cho thuê đơn vị được hoàn trả tiền thuê, vì vậy đơn vị không
phải tiếp tục phân bổ. Để tháng tiếp theo thực hiện phân bổ không lên khoản mục tiền thuê văn phòng Người dùng vào Phân hệ Tổng hợp\Chi phí trả trước\Danh sách chi phí trả trước chọn Chi phí trả trước cần ngừng phân bổ.
 

3. Trên danh sách chi phí trả trước, chương trình bổ sung cột Ngừng phân bổLý do ngừng PB giúp kế toán theo dõi những chi phí trả trước ngừng phân bổ và lý do ngừng phân bổ.

Lưu ý: Trường hợp không nhìn thấy 2 cột thông tin, kế toán nhấn chuột phải vào dòng tiêu đề, chọn Sửa mẫu và tích chọn Ngừng phân bổ, Lý do phân bổ

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.