Chia sẻ thông tin

Cho phép chia sẻ thông tin dưới dạng: ý kiến, thông báo, ý tưởng cải tiến, đề xuất… liên quan đến công việc của cá nhân cũng như các hoạt động, chính sách của đơn vị để nhận được sự phản hồi, góp ý, hỗ trợ công khai từ đồng nghiệp, quản lý hoặc ban lãnh đạo.

Hướng dẫn thực hiện

Vào mục Chia sẻ thông tin, lựa chọn thông tin là Chia sẻ hay là Sáng kiến.

Nhập nội dung muốn chia sẻ và nhấn Gửi.

Lưu ý:

Với những thông tin chia sẻ là Sáng kiến, sau khi được cập nhật trên trang Wall sẽ được tự động chuyển sang phần ứng dụng Sáng kiến trên hệ thống AMIS.VN.

Nhấn Thích để đánh giá bài viết.

Bình luận cho bài viết bằng cách nhập bình luận và nhấn phím Enter.

Đánh giá bình luận bằng cách nhấn Thích tại bình luận tương ứng.

Khi đăng Bài viết hoặc Bình luận về một bài viết thì chương trình cho phép tag tên người khác bằng cách gõ “@ và Tên người muốn tag”.

Ví dụ: Tag Trần Nam vào bài viết bằng cách nhập nội dung bài viết, sau đó gõ @trần nam, chương trình sẽ hiển thị danh sách các tài khoản người dùng có tên giống hoặc chứa ký tự đó.

Còn khi Trả lời một bình luận của người khác thì chương trình ngầm định tag tên của người được trả lời.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.