1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Lịch sử phát triển
 6. R35
 7. Cho phép nhận biết những Đề nghị xuất hóa đơn, Hợp đồng được sinh tự động

Cho phép nhận biết những Đề nghị xuất hóa đơn, Hợp đồng được sinh tự động

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R35, chương trình cho phép kế toán nhận biết những đề nghị xuất hóa đơn và hợp đồng được sinh tự động từ luồng cấp giấy phép tự động của hệ thống để để kiểm tra, đối chiếu nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R35: Khi mua SME/Meinvoice/Mshop/Cukcuk/HCSN trên các ứng dụng hoặc trên website thì MISA đang có 1 hệ thống cấp giấy phép/Thuê bao tự động cho khách hàng.
  – Trong luồng cấp giấy phép tự động thì MISA đang hỗ trợ NVKD tự động sinh được đề nghị xuất hóa đơn, hợp đồng với các thông tin của khách hàng được lấy trên đơn đặt hàng đã đẩy về hệ thống. Hiện nay trên phần mềm bán hàng đã có cột Sinh tự động để giúp NVKD nhận biết hợp đồng/đề nghị xuất hóa đơn nào được tạo tay hoặc được sinh tự động.
  – Nhưng dưới phần mềm kế toán thì chưa có thông tin này -> Kế toán không có dấu hiệu để phân biệt trường hợp NVKD tự thêm hay do hệ thống tự động sinh. Đối với các đề nghị xuất hóa đơn/hợp đồng được tự động sinh thì luôn đảm bảo thông tin chính xác, kế toán có thể nhanh chóng kiểm tra và xuất hóa đơn cho khách hàng -> Đáp ứng nhanh nhu cầu mua và sử dụng sản phẩm của MISA.
 • Từ phiên bản R35 trở đi: Chương trình bổ sung cột Sinh tự động trên danh sách Đề nghị xuất hóa đơn, Hợp đồng bán, Đề nghị ghi doanh số hợp đồng nhằm giúp kế toán nhận biết những đề nghị xuất hóa đơn và hợp đồng được sinh tự động từ luồng cấp giấy phép tự động của hệ thống để để kiểm tra, đối chiếu nhanh chóng.

1. Khi người dùng mua sản phẩm SME/Meinvoice/Mshop/Cukcuk/HCSN trong luồng cấp giấy phép tự động

 • Vào phần mềm Kế toán/Bán hàng/Đề nghị xuất hóa đơn, bổ sung cột Sinh tự động được tự động check khi được sinh từ hệ thống cấp giấy phép tự động

 • Vào Hợp đồng/Đề nghị ghi doanh số hợp đồng, bổ sung cột Sinh tự động được tự động check khi được sinh từ hệ thống cấp giấy phép tự động

 • Vào Hợp đồng/Hợp đồng bán, bổ sung cột Sinh tự động được tự động check khi được sinh từ hệ thống cấp giấy phép tự động

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.