1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Lịch sử phát triển
 6. R35
 7. Cho phép nhân viên kinh doanh khai báo thêm liên hệ nhận hóa đơn vào thông tin Khách hàng

Cho phép nhân viên kinh doanh khai báo thêm liên hệ nhận hóa đơn vào thông tin Khách hàng

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R35, cho phép người dùng khai báo thêm Liên hệ nhận hóa đơn,
giúp nhân viên kinh doanh khi lập Đề nghị xuất Hóa đơn chương trình tự
động cập nhật thông tin người nhận hóa đơn theo thông tin mới nhất mà
không phải sửa lại thông tin này, nhằm tiết kiệm thời gian, tăng năng
suất lao động.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R35:
  Khi lập Hợp đồng và thực hiện thêm Đề nghị xuất Hóa đơn cho khách hàng
  chương trình tự động cập nhật thông tin người nhận Hóa đơn là Liên hệ
  chính, nhân viên kinh doanh phải sửa lại thông tin này, gây mất thời
  gian làm việc.
 • Từ phiên bản R35 trở đi: Chương trình cho phép người dùng khai báo thêm Liên hệ nhận hóa đơn,
  giúp nhân viên kinh doanh khi lập Đề nghị xuất Hóa đơn chương trình
  tự
  động cập nhật thông tin người nhận hóa đơn theo thông tin mới nhất
  mà không phải sửa lại thông tin này, nhằm tiết kiệm thời gian, tăng năng
  suất lao động.

1. Vào ứng dụng Bán hàng, mở danh sách Khách hàng

 • Xem tab.Liên hệ, click chuột phải vào Liên hệ đã được khai báo, bổ sung thêm tùy chọn Là liên hệ nhận hóa đơn và cột Loại liên hệ


 • Chọn Là liên hệ nhận hóa đơn, người liên hệ được đánh dấu Liên hệ nhận hóa đơn

Lưu ý: Một liên hệ có thể
vừa là liên hệ nhận hóa đơn, vừa là liên hệ chính thực hiện bằng cách:
Click chuột phải vào liên hệ chọn Là Liên hệ đại diện, sau đó chọn tiếp Là liên hệ nhận hóa đơn.


 • Trên danh sách khách hàng bổ sung thêm cột Tên người nhận hóa đơn, Số điện thoại người nhận hóa đơn, Email người nhận hóa đơn hiển thị thông tin người liên hệ được đánh dấu Liên hệ nhận hóa đơn

2. Khi nhập khẩu Khách hàng tổ chức, trên file Tệp mẫu bổ sung thêm cột Tên người nhận HĐ, Email người nhận HĐ, SĐT người nhận HĐ. Sau khi nhập khẩu khách hàng tổ chức có thông tin người nhận hóa đơn, tại tab.Liên hệ sẽ có thông tin người liên hệ nhận hóa đơn.
3. Xem danh sách Hợp đồng, bổ sung thêm cột Tên người nhận HĐ, Email người nhận HĐ, SĐT người nhận HĐ, hiển thị người nhận hóa đơn của khách hàng tổ chức được chọn trên hợp đồng.

4. Khi nhập khẩu hợp đồng, bổ sung thêm trên file Tệp mẫu bổ sung thêm cột Tên người nhận hóa đơn, Email người nhận hóa đơn, Số điện thoại người nhận hóa
đơn
. Sau khi nhập khẩu chương trình tự động cập nhật thông tin người nhận hóa đơn vào giá trị các cột
thông tin Tên người nhận HĐ, Email người nhận HĐ, SĐT người nhận Hóa đơn trên
danh sách Hợp đồng.

5. Vào Bán hàng/Đề nghị xuất hóa đơn, thêm Đề nghị xuất hóa đơn, chọn
Khách hàng tổ chức có Liên hệ nhận hóa đơn, trên Đề nghị xuất hóa đơn
chương trình tự động lấy thông tin Tên người nhận HĐ, Email người nhận HĐ, SĐT người nhận HĐ của Khách hàng tổ chức được chọn.


Lưu ý: Khi Đề nghị xuất hóa đơn ở trạng thái là Bản nháp, Từ chối thì khi thông tin Người nhận Hóa đơn của KH thay đổi thông tin Người
nhận Hóa đơn trên Đề nghị xuất Hóa đơn cũng cập nhật theo thay đổi mới
nhất

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.