1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Bán hàng
  5. Lịch sử phát triển
  6. R35
  7. Cho phép tự động lấy thông tin đường dẫn khi sinh hàng loạt yêu cầu cấp thuê bao cho sản phẩm QLTH

Cho phép tự động lấy thông tin đường dẫn khi sinh hàng loạt yêu cầu cấp thuê bao cho sản phẩm QLTH

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R35, khi thực hiện Sinh hàng loạt yêu cầu cấp thuê bao cho sản phẩm QLTH, nhân viên gia hạn muốn chương trình tự động lấy được thông tin đường dẫn truy cập của Khách hàng.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R35: Đặc thù của Kinh doanh khối HCSN chủ yếu là bán dự án, đối với sản phẩm QLTH mỗi đơn vị có 1 địa chỉ truy cậpriêng. NV phòng Gia hạn khi nhận được thông tin Khách hàng Gia hạn sẽ thực hiện Lập hàng loạt yêu cầu cấp thuê bao từ Đơn đặt hàng, Hợp đồng. 
    Trên chương trình hiện nay, khi lập hàng loạt yêu cầu cấp thuê bao sản phẩm QLTH chương trình không tự động lấy lên thông tin địa chỉ truy cập của Khách hàng. Do đó, sau khi Sinh ra yêu cầu NV Gia hạn phải sang tab Yêu cầu trên CRM SUMAN thực hiện Sửa lại từng yêu cầu cấp thuê bao và cập nhật lại thông tin địa chỉ truy cập của KH, việc này gây mất thời gian.
  • Từ phiên bản R35 trở đi: Chương trình cho phép khi thực hiện Sinh hàng loạt yêu cầu cấp thuê bao cho sản phẩm QLTH, nhân viên gia hạn muốn chương trình tự động lấy được thông tin đường dẫn truy cập của Khách hàng.

1. Vào CRM/Cơ hội, chọn các cơ hội sản phẩm QLTH của các khách hàng đã được cấp tài nguyên thuê bao trên suman, click chuột phải chọn Sinh/Yêu cầu cấp thuê bao

2. Hiển thị bảng Sinh yêu cầu từ cơ hội, bổ sung đầy đủ các thông tin, không nhập thông tin Địa chỉ truy cập/Tiếp theo/Thực hiện. Sinh yêu cầu cấp thuê bao thành công.

3. Vào Suman/Nhân viên kinh doanh/Yêu cầu, các yêu cầu sinh hàng loạt sẽ có thông tin Địa chỉ truy cập tương ứng với khách hàng đã từng được cấp thuê bao.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.