1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Lịch sử phát triển
 6. R35
 7. Tab quản lý của hợp đồng cải tiến số liệu thể hiện được doanh số được chia 50-50

Tab quản lý của hợp đồng cải tiến số liệu thể hiện được doanh số được chia 50-50

1. Mục đích

Quản lý kinh doanh mong muốn cải tiến cách lấy số liệu các cột Doanh số còn phải
thực hiện, % hoàn thành chỉ tiêu, Giá trị hợp đồng trên Tab Quản lý Hợp đồng CRM
để thể hiện được doanh số được chia 50-50

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R35, trường hợp có phát sinh chia doanh số 50-50, trên tab Quản lý của danh sách hợp đồng đang lấy sai số liệu cột Doanh số còn phải thực hiện, % hoàn thành chỉ tiêu, Giá trị hợp đồng 

– Từ phiên bản R35 trở đi, chương trình sửa lại cách lấy liệu của cột Doanh số còn phải thực hiện, % hoàn thành chỉ tiêu, Giá trị hợp đồng để lấy đúng số liệu trong trường hợp có phát sinh chia doanh số 50-50 như sau:

 • Chọn Phân tích theo = Doanh số hợp đồng thì thực hiện thay đổi công thức
  tính 1 số cột sau:

  • Doanh số còn phải thực hiện = Chỉ tiêu doanh số – Doanh số đề nghị ghi
  • % Hoàn thành chỉ tiêu = Doanh số đề nghị ghi *100/Chỉ tiêu doanh
   số
 • Chọn Phân tích theo = Doanh số hợp đồng ghi sổ thì thực hiện thay đổi công
  thức tính 1 số cột sau:

  • Doanh số còn phải thực hiện = Chi tiêu doanh số – Doanh số được ghi
   nhận
 • Đối với cả 2 trường hợp trên thì:
  • Cột Giá trị hợp đồng = đều phải lấy lên được giá trị hợp đồng của các hợp
   đồng mà NVKD được chia doanh số.
  • Cột Giá trị thanh lý = đều phải lấy lên được giá trị thanh lý của các hợp
   đồng mà NVKD được chia doanh số.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.