1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Bán hàng
  5. Lịch sử phát triển
  6. R35
  7. Hướng dẫn NVKD cấp thuê bao dùng thử các phân hệ mà khách hàng chưa mua

Hướng dẫn NVKD cấp thuê bao dùng thử các phân hệ mà khách hàng chưa mua

1. Mục đích

    Hướng dẫn kinh doanh cấp thuê bao dùng thử các phân hệ khách hàng chưa mua cho khách hàng đang sử dụng sản phẩm để thực hiện chào báo các phân hệ còn lại.

2. Hiện trạng

    Nếu khách hàng hiện đang sử dụng hai phân hệ QLTH là Thư viện và Thiết bị, khách hàng muốn mua thêm phân hệ Học sinh nên trao đổi với Kinh doanh muốn dùng thử phân hệ Học sinh trước khi mua mới. Hiện nay để thực hiện được yêu cầu của Khách hàng thì Kinh doanh đang lập yêu cầu cho Khách hàng và chọn loại yêu cầu Dùng thử khi đó hệ thống sẽ tự động cấp Thuê bao cho yêu cầu Dùng thử làm mất thuê bao nghiệp vụ cũViệc thực hiện lập yêu cầu Dùng thử của Kinh doanh như vậy dẫn đến khách hàng không làm việc được tiếp với phân hệ Thư viện và Thiết bị, chỉ làm việc được với phân hệ Học sinh được cấp dùng thử.

3. Giải pháp

    Để giải quyết nghiệp vụ trên của khách hàng thì nhân viên kinh doanh cần thực hiện các bước sau để không mất nghiệp vụ cũ của khách hàng đang dùng: Khi khách hàng có nhu cầu dùng thử nghiệp vụ mới thì Nhân viên kinh doanh cần lập yêu cầu cấp thuê bao loại Mua thêm, chọn số tiền bằng 0, điền số tháng dùng thử nghiệp vụ 1 tháng thì hệ thống sẽ tự động bổ sung nghiệp vụ mới vào thuê bao đã có với thời gian sử dụng là 1 tháng.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.