1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Lịch sử phát triển
 6. R35
 7. Hỗ trợ thay đổi người thực hiện trên hợp đồng khi khách hàng mua mới sản phẩm MEINVOICE

Hỗ trợ thay đổi người thực hiện trên hợp đồng khi khách hàng mua mới sản phẩm MEINVOICE

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R35, khi khách hàng mua mới sản phẩm Meinvoice (không kèm sản phẩm khác) thì hợp đồng có thể tự động chuyển về cho nhân viên phụ trách thuộc nhóm độc lập hoặc nhóm tích hợp để ghi nhận doanh số và hỗ trợ Khách hàng nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R35: 
  •  Yêu cầu 1: Tại TTKD Meinvoice VP MISA HN và VP MISA HCM, VP BMT thì Quy trình mua mới Meinvoice (không kèm các sản phẩm khác) như sau:
   TTKD Meinvoice chia thành 2 nhóm: nhóm độc lập và nhóm tích hợp nhằm phục vụ cho các đối tượng khách hàng khác nhau. 
   + Nhóm độc lập bán cho những khách hàng chỉ mua Meinvoice và trước đó chưa mua SME hay AMIS. 
   + Nhóm tích hợp phụ trách những khách hàng đã mua SME/AMIS và giờ mua Meinvoice.
   Việc chia như vậy nhằm mục đích chuyên môn hoá và hỗ trợ khách hàng tốt hơn. (VP ĐN và VP CT chưa chia như vậy vì số lượng nhân viên chưa đảm bảo nên đang quản lý chung theo thị trường). 
   Trường hợp KH trước đó đã sử dụng phần mềm QLTH và giờ mua mới Meinvoice thì hiện nay do TTKD HCSN phụ trách. Định hướng sau này sẽ là các KH đã sử dụng QLTH, Mimosa, Cukcuk mà mua mới thêm Meinvoice thì sẽ chuyển về cho TTKD Meinvoice.
  • Yêu cầu 2: Trong tháng 5/2019 thì Ban TGĐ của MISA có thống nhất thay đổi cơ cấu tổ chức của khối KD Hóa đơn điện tử. Bổ sung thêm “Nhóm NVKD tư vấn bán hàng”. Mỗi nhân viên được phân chia địa bàn phụ trách riêng, Doanh số của KH từ Đại lý/Công tác viên thuộc địa bàn nhân viên nào phụ trách thì tính cho nhân viên đó để làm căn cứ tính thưởng. Phần doanh số này chỉ cần làm thế nào để nhận biết nhân viên tư vấn bán hàng nào có bao nhiêu doanh số chứ không cộng vào doanh số thực hiện của TTKD vì sẽ bị trùng với DS ghi nhận cho nhân viên xúc tiến Đại lý/Cộng tác viên.
   Thay đổi quy trình bán mới Meinvoice (không kèm các sản phẩm khác) như sau:
   Đối với các đơn hàng có thông tin của Cộng tác viên hoặc Đại lý thì thực hiện đẩy đơn hàng về cho Nhân viên xúc tiến Đại lý/Cộng tác viên -> Phục vụ chuyên môn hóa có nhân viên quản lý riêng từng nhóm đại lý hoặc cộng tác viên.
   Đối với các đơn hàng không có thông tin Cộng tác viên hoặc Đại lý thì thực hiện giống như Yêu cầu 1 ở trên.
 • Từ phiên bản R35 trở đi: Khi khách hàng mua mới sản phẩm Meinvoice (không kèm sản phẩm khác), chương trình hỗ trợ thay đổi Người thực hiện, Đơn vị thực hiện trên hợp đồng tự động chuyển về cho nhân viên phụ trách thuộc nhóm độc lập hoặc nhóm tích hợp để ghi nhận doanh số.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.