1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Cho phép sửa lại tác giả bài viết

Cho phép sửa lại tác giả bài viết

Cho phép tài khoản có vai trò Moderator (duyệt bài viết) & Quản trị tin tức sửa lại tác giả của bài viết.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện ứng dụng, nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Quản lý bài viết.

Xác định bài viết cần sửa tác giả.

Nhấn vào biểu tượng

Thay đổi tác giả bài viết tại mục Tác giả.

Nhấn Cập nhật.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan