1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Truy vấn lịch sử thay đổi tin tức

Truy vấn lịch sử thay đổi tin tức

Cho phép tài khoản có vai trò Quản trị ứng dụng Tin tức có thể kiểm tra lại các thao tác đã thực hiện trên ứng dụng như: ngày giờ, người dùng, hành động, đối tượng…

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện ứng dụng, nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Nhật ký.

Những nhật ký thực hiện gần nhất được sắp xếp lên đầu tiên.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan