1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Tìm kiếm bài viết đã đăng trên ứng dụng tin tức

Tìm kiếm bài viết đã đăng trên ứng dụng tin tức

Cho phép tìm kiếm được các bài viết đã được đăng lên ứng dụng Tin tức.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện ứng dụng, nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Quản lý bài viết.

Nhập các điều kiện tìm kiếm.

Nhấn Tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm hiển thị bên dưới.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan