1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Đăng bài đối với các bài viết đang được lưu nháp

Đăng bài đối với các bài viết đang được lưu nháp

Cho phép đăng bài viết ở chế độ lưu nháp lên trang Wall.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện ứng dụng, nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Quản lý bài viết.

Xác định bài viết cần đăng.

Lựa chọn trạng thái của bài viết là Đã đăng

Thiết lập thứ tự hiển thị bài viết trên trang chủ tại mục Thứ tự.

Thiết lập hiển thị bài viết trên mục Tin nóng của trang chủ.

Nhấn Cập nhật.

Lưu ýCó thể nhấn biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa bài viết.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan