1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Chọn ảnh đại diện cho bài viết

Chọn ảnh đại diện cho bài viết

Cho phép chọn ảnh đại diện cho bài viết để hiển thị trên trang Wall.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện Thêm mới bài viết, nhấn vào biểu tượng tại phần Ảnh đại diện.

Nhấn Upload

Nhấn Select để lựa chọn ảnh lưu trên máy.

Nhấn Upload để up ảnh lên hệ thống.

Lựa chọn ảnh đã upload.

Nhấn Insert.

Lưu ý: Ảnh upload phải có dung lượng < 4MB và có định dạng file là *.jpg, *.png, *.gif

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan