Danh sách bố cục

Hướng dẫn thực hiện

1. Trên giao diện “AMIS Bán hàng”, chọn chức năng Thiết lập (biểu tượng ).

2. Tại mục Tùy chỉnh, chọn Mẫu.

3. Tại Danh sách phân hệ, Chọn phân hệ muốn hiển thị Danh sách Bố cục (tại đây lấy ví dụ phân hệ Tiềm năng).

4. Tại mục Bố cục, hiển thị tất cả Danh sách bố cục đã được tạo.

Tạo mới bố cục: Giúp Tạo mới bố cục hiển thị của bản ghi. Xem hướng dẫn tại đây.

Gắn bố cục: Giúp quản lý bố cục cho các người dùng. Xem hướng dẫn tại đây.

Thông tin trong Danh sách bố cục:

Tên bố cục: Hiển thị tên của các bố cục đã được tạo. Khi di chuột tới dòng bố cục bất kỳ sẽ hiển thị chức năng mở rộng (biểu tượng ). Nhấn vào sẽ hiển thị thêm các chức năng.

  • Đổi tên
  • Sửa bố cục: Xem hướng dẫn tại đây.
  • Nhân bản bố cục: Xem hướng dẫn tại đây.
  • Phân quyền bố cục: Xem hướng dẫn tại đây.
  • Ghép tiềm năng sinh: Xem hướng dẫn tại đây.
  • Ghép trường phụ thuộc: Xem hướng dẫn tại đây.
  • Xóa bố cục

Chia sẻ cho: Hiển thị tên vai trò được chọn trong giao diện Phân quyền bố cục (Vai trò có quyền sử dụng bố cục).

Người sửa cuối: Hiển thị ảnh của tài khoản có thao tác thay đổi bố cục gần nhất kèm thời gian thay đổi.

Trạng thái: Hiển thị trạng thái của bố cục. Trạng thái có biểu tượng là bố cục Đang kích hoạt; còn biểu tượng là bố cục Ngừng kích hoạt.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.