Thêm quy tắc bố cục

Hướng dẫn chi tiết

1. Trên giao diện “AMIS Bán hàng”, chọn chức năng Thiết lập (biểu tượng ).

2. Tại mục Tùy chỉnh, chọn Mẫu.

3. Tại Danh sách phân hệ, Chọn phân hệ muốn Tạo Quy tắc bố cục (tại đây lấy ví dụ phân hệ Tiềm năng).

4. Chọn mục Quy tắc bố cục, chọn Bố cục (1) muốn tạo quy tắc, sau đó nhấn Thêm quy tắc bố cục (2).

5. Chọn Trường chính để kiểm soát quy tắc, sau đó chọn Điều kiện để bắt đầu quy tắc.

6. Nhấn Tiếp theo để thiết lập quy tắc bố cục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.