Ghép tiềm năng sinh

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện “AMIS Bán hàng”, chọn chức năng Thiết lập (biểu tượng ).

Tại mục Tùy chỉnh, chọn Mẫu.

Tại Danh sách phân hệ, Chọn phân hệ muốn Ghép tiềm năng sinh (tại đây lấy ví dụ phân hệ Tiềm năng).

Tại Danh sách bố cục, di chuột tới dòng bố cục muốn ghép tiềm năng sinh, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Ghép tiềm năng sinh.

Chọn bố cục để thiết lập.

Chọn bố cục của phân hệ Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội (tại đây lấy lên danh sách các bố cục có trạng thái Đang kích hoạt của các phân hệ tương ứng).

Trường thông tin phân hệ Tiềm năng hiển thị danh sách tất cả các trường sử dụng trong bố cục (trừ trường loại Công thức, Tìm kiếm nhiều, Trường ngầm định: Họ và đệm, Tên, Tên tiềm năng, Tổ chức).

Chọn trường ghép tương ứng trên Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội (tại đây lấy lên các trường có cùng loại, cùng thuộc tính (Số ký tự tối đa, Số ký tự thập phân, Tìm kiếm trên phân hệ của loại trường Tìm kiếm) trừ trường Ngày kỳ vọng, Giai đoạn, Chủ sở hữu, Số tiền)).

Nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 02/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.