Gán bố cục

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện “AMIS Bán hàng”, chọn chức năng Thiết lập (biểu tượng ).

Tại mục Tùy chỉnh, chọn Mẫu.

Tại Danh sách phân hệ, Chọn phân hệ muốn Gán bố cục (tại đây lấy ví dụ phân hệ Tiềm năng).

Tại mục “Bố cục”, chọn Gán bố cục.

Bạn lựa chọn Bố cục muốn gán.

Nhấn Thêm để Thêm bố cục: lấy lên tất cả các bố cục trong phân hệ mà người dùng chưa được sử dụng (Lưu ý: Chức năng Thêm không hiển thị khi người dùng được chọn trong giao diện Phân quyền bố cục của tất cả bố cục).

Lưu ý:

  • Người dùng: Lấy lên danh sách vai trò được phân quyền xem phân hệ.
  • Bố cục: Là các bố cục mà Người dùng được quyền sử dụng (Người dùng được chọn vào giao diện Phân quyền bố cục).

Nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 02/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.