Phân quyền bố cục

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện “AMIS Bán hàng”, chọn chức năng Thiết lập (biểu tượng ).

Tại mục Tùy chỉnh, chọn Mẫu.

Tại Danh sách phân hệ, Chọn phân hệ muốn Phân quyền bố cục (tại đây lấy ví dụ phân hệ Tiềm năng).

Tại Danh sách bố cục, di chuột tới dòng bố cục muốn phân quyền, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Phân quyền bố cục.

Tại mục Vai trò lấy lên danh sách Vai trò được phân quyền Xem tại Thiết lập/Người dùng và Kiểm soát/Thiết lập bảo mật/Vai trò.

Bạn chọn Vai trò muốn gắn quyền sử dụng bố cục, sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 02/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.