Danh sách Quy tắc bố cục

Hướng dẫn chi tiết

1. Trên giao diện “AMIS Bán hàng”, chọn chức năng Thiết lập (biểu tượng ).

2. Tại mục Tùy chỉnh, chọn Mẫu.

3. Tại Danh sách phân hệ, Chọn phân hệ muốn hiển thị Danh sách Quy tắc bố cục (tại đây lấy ví dụ phân hệ Tiềm năng).

4. Chọn mục Quy tắc bố cục, hiển thị tất cả Danh sách bố cục đã được tạo.

Tên: Hiển thị Tên quy tắc.

  • Khi nhấn vào Tên quy tắc sẽ hiển thị giao diện Thiết lập quy tắc bố cục.
  • Di chuột vào Tên quy tắc bất kỳ sẽ hiển thị chức năng mở rộng (biểu tượng ), nhấn vào sẽ hiển thị chức năng Đổi tên quy tắc và Xóa quy tắc.

Trường chính: Hiển thị Trường chính được chọn tại giao diện Thêm mới quy tắc bố cục.

Bố cục: Hiển thị Tên bố cục (chỉ hiển thị khi chức năng Chọn bố cục được chọn là Tất cả bố cục hoặc trong phân hệ có một bố cục).

Người sửa cuối: Hiển thị ảnh của tài khoản có thao tác thay đổi Quy tắc bố cục gần nhất kèm thời gian thay đổi.

Trạng thái: Hiển thị trạng thái Quy tắc bố cục. Trạng thái có biểu tượng là Quy tắc bố cục Đang kích hoạt; còn biểu tượng là Quy tắc bố cục Ngừng kích hoạt.

Chọn Bố cục (1): Hiển thị các bố cục trong phân hệ. Khi chọn bố cục sẽ lấy lên danh sách các quy tắc của bố cục đang chọn phía dưới.

Thêm quy tắc bố cục (2): Cho phép Tạo mới Quy tắc bố cục.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.