Đính kèm tài liệu vào TSCĐ được ghi tăng

1. Nội dung

Đính kèm các tài liệu liệu quan đến TSCĐ được ghi tăng như: Biên bản giao nhận TSCĐ, Hồ sơ kỹ thuật…   

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn vào biểu tượng  tại mục Đính kèm.
2. Nhấn Thêm.
3. Nhấn vào biểu tượng  để chọn tệp cần đính kèm.
4. Nhấn Cất.

5. Nhấn Đóng.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.