1. Trang chủ
  2. Sáng kiến
  3. Đưa sáng kiến lên ứng dụng

Đưa sáng kiến lên ứng dụng

Khi nhân viên có bất kỳ một ý tưởng nào nhằm cải thiện hoặc nâng cao chất lượng công việc, tăng cường quan hệ giữa nhân viên… muốn chia sẻ với những nhân viên khác có thể đưa các ý tưởng đó lên ứng dụng Sáng kiến.

Hướng dẫn thực hiện

Trên ứng dụng Sáng kiến, chọn tab Sáng kiến.

Nhập nội dung sáng kiến.

Chọn phòng ban, đơn vị sẽ được chia sẻ sáng kiến, sau đó nhấn Gửi.

Lưu ý:

Sáng kiến sau khi được gửi lên ứng dụng sẽ được tự động chuyển ra ngoài trang Wall của hệ thống AMIS.VN để mọi người có thể đọc và đưa ra những góp ý, phản hồi về sáng kiến đó.

Sau khi đăng sáng kiến lên, người dùng có thể sửa lại nội dung chi tiết của sáng kiến như sau:

  • Nhấn biểu tượng , chọn chức năng Sửa.
  • Thực hiện Sửa nội dung của sáng kiến.
  • Nhấn Cập nhật.

Người dùng có thể gộp các sáng kiến vào từng nhóm để thuận tiện cho việc quản lý và tìm kiếm sáng kiến. Chức năng này được thực hiện như sau:

  • Nhấn biểu tượng , chọn chức năng Phân loại.
  • Sau đó chọn loại sáng kiến muốn phân loại vào.
  • Nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.