1. Trang chủ
  2. Sáng kiến
  3. Xem các báo cáo, biểu đồ thống kê sáng kiến

Xem các báo cáo, biểu đồ thống kê sáng kiến

Hệ thống cung cấp một số báo cáo, biểu đồ thống kê về số lượng sáng kiến đã được đăng bởi nhân viên để khen thưởng khích lệ nhân viên kịp thời.

Hướng dẫn thực hiện

Chọn tab Báo cáo trên hệ thống ứng dụng Sáng kiến.

Lựa chọn báo cáo và các tham số thống kê. Sau đó nhấn Tìm kiếm.

Kết quả báo cáo:

  • Báo cáo sáng kiến theo thời gian

  • Báo cáo sáng kiến theo người đề xuất

  • Báo cáo sáng kiến theo đơn vị

  • Biểu đồ thống kê sáng kiến theo trạng thái

Lưu ý: Sau khi lập xong báo cáo có thể sử dụng chức năng Xuất khẩu để xuất báo cáo ra Excel.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.