1. Trang chủ
  2. Sáng kiến
  3. Xem các báo cáo, biểu đồ thống kê sáng kiến

Xem các báo cáo, biểu đồ thống kê sáng kiến

Hệ thống cung cấp một số báo cáo, biểu đồ thống kê về số lượng sáng kiến đã được đăng bởi nhân viên để khen thưởng khích lệ nhân viên kịp thời.

Hướng dẫn thực hiện

Chọn tab Báo cáo trên hệ thống ứng dụng Sáng kiến.

Lựa chọn báo cáo và các tham số thống kê. Sau đó nhấn Tìm kiếm.

Kết quả báo cáo:

  • Báo cáo sáng kiến theo thời gian

  • Báo cáo sáng kiến theo người đề xuất

  • Báo cáo sáng kiến theo đơn vị

  • Biểu đồ thống kê sáng kiến theo trạng thái

Lưu ý: Sau khi lập xong báo cáo có thể sử dụng chức năng Xuất khẩu để xuất báo cáo ra Excel.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan