1. Trang chủ
  2. Sáng kiến
  3. Thống kê những nhân viên có nhiều sáng kiến nhất

Thống kê những nhân viên có nhiều sáng kiến nhất

Hệ thống cho phép người dùng lọc ra danh sách những nhân viên có nhiều sáng kiến.

Hướng dẫn thực hiện

Tại phần quản lý danh sách Thành viên nhiều sáng kiến, nhấn vào biểu tượng

Thiết lập các điều kiện lọc, sau đó nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan